Rezervovat knihu

Kniha Epopej

Videoprezentace knihy

Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141 DIČ: CZ28377141, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem stránky www.slav-epic.com a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty".
Smlouvu lze uzavřít v českém či anglickém jazyce.

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 
Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.
 
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné době podle předchozí domluvy osobně zástupcem dodavatele, osobně, poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Nejpozději však do 3 měsíců od zaplacení zálohové faktury.
 
Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email info@slav-epic.com a uveďte číslo vaší objednávky.

1.4 Doprava

Náklady na doručení v rámci celního prostoru Evropské unie hradí prodávající. Doručování, v závislosti od typu produktu, bude uskutečňováno prostřednictvím doručovatelských společností, nebo zástupcem prodávajícího.
 
Náklady na doručení mimo celní prostor Evropské unie hradí kupující. V tomto případě hradí kupující také náklady na clo či daně. Doručování, v závislosti od typu produktu, bude uskutečňováno prostřednictvím doručovatelských společností, nebo zástupcem prodávajícího.

1.5 Platební podmínky

Zálohová faktura – platba za zboží předem na základě zaslané zálohové faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.
 
Platební brána ComGate Payments – po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments. Zde má možnost využít platbu platební kartou (3-D Secure ČSOB) nebo službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 
Banky (expresní bankovní převod ePlatba+ - předvyplněný příkaz v elektronickém bankovnictví): Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Komerční banka, mBank, GE Money Bank, Sberbank, FIO banka, ČSOB, Era
Platební karty (3-D Secure ČSOB): Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.7 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Uvedené se týká pouze případů podléhajících EET. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů pro účely zaslání EET účtenky. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasláním EET účtenky v elektronické podobě.

1.8 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
 
Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude stejným způsobem, jakým prodávající od kupujícího přijal.
 
Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, který je v souborech ke stažení a zaslat emailem na info@kronikaprvnirepubliky.cz ve výše stanovené lhůtě.
 
Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.
 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 ObčZ nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka
Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem doručovatelské společnosti doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.
 
Poškozené zboží
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.
 
Chybně dodané zboží
Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží nebo došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v zásilce byla doručena jiná), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.

2.2 Postup pro vyřízení reklamace

O reklamaci informujte zákaznický servis zasláním vyplněného REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE na email: info@kronikaprvnirepubliky.cz nebo telefonicky na tel: 702 179 079. Zboží prosím zašlete zpět na kontaktní adresu skladu uvedenou níže a přiložte řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení.
 
Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na email info@kronikaprvnirepubliky.cz kopii podacího lístku a řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany Albatros Media a.s. refundována.

2.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz
 
Kontaktní adresa pro vrácení zásilek (není totožná s adresou uvedenou na faktuře!):
 
Albatros Media a.s.
Expediční středisko
K Vypichu 979, hala č. DC 3
252 19 Rudná
 
V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
 
e-mailem: info@slav-epic.com telefonicky: 702 179 079 (Kateřina Vaňková) písemně poštou na adrese: Albatros Media a.s, - Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji nakládáme, naleznete v části Ochrana soukromí.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
Reklamaci zašlete na adresu:
 
Albatros Media a.s.
Expediční středisko Albatrosu
K Vypichu 979, hala č. DC 3
Rudná 252 19