Rezervovat knihu

Kniha Epopej

Videoprezentace knihy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracování osobních údajů

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČO: 28377141 DIČ: CZ2837714, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 (dále jen „Správce“ nebo „Albatros Media“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mail

2. Tyto osobní údaje je možné, na základě Vámi uvedeného souhlasu, zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou aktuality, zajímavosti, novinky a odborné články. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete po dobu 5 kalendářních let ode dne udělení tohoto souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo na gdpr@albatrosmedia.cz.

4. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu společnost Linksoft s.r.o. se sídlem Praha 1 - Praha 1 - Nové Město, Národní 28/60, PSČ 110 00, IČ: 28465822, DIČ: CZ28465822, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143556
 • Administrátor e-marketingových systémů společnost B Creative s.r.o. se sídlem Jugoslávských partyzánů 679/16, Praha 160 00, IČ: 03486605, DIČ: CZ03486605, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232354
 • • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.