Rezervovat knihu

Blog

Videoprezentace knihy

Symbolika díla - Slované v pravlasti

Na ten pohled nezapomene žádný návštěvník Slovanské epopeje. Je to jeden z jejích nejsilnějších motivů. Pohled dvou vyděšených postav v bílém, zdůrazňujícími jejich nevinnost. Muž a žena s očima plnýma hrůzy se tisknou k zemi, za jakousi kamennou zídkou, která je ale jen stěží může skrýt a ochránit. V jejich očí lze vyčíst, že se bojí o život, že přišli o všechno a netuší, co bude dál. Z jejich domova, nedaleké osady, plameny šlehají k hvězdnatému nebi. Nájezdníci zabíjejí všechny, kteří by nevydrželi dlouhou a krutou cestu na trh s otroky.Slované v pravlasti - symbolika díla

Síla výjevu je i v jeho umístění. Obě postavy jsou v dolní části monumentálního obrazu o rozměrech šest krát osm metrů. Běžný návštěvník má tak zoufalý pohled "slovanského Adama a Evy" takřka ve výši očí.

 

Slované v pravlasti: Mezi turanskou knutou a gótským mečem

Obraz pojmenovaný Slované v pravlasti: Mezi turanskou knutou a gótským mečem je první obraz celé monumentální série. Výjev je datován do doby mezi třetím a šestým stoletím našeho letopočtu a umístěn kamsi na východ, do Slovanské pravlasti. Zatímco jiné obrazy mají více či méně věrně zachytit různé historické události, tady se mohl Mucha vyjádřit zcela svobodně a celé dílo symbolicky naplnit řadou odkazů.

Už jen název obrazu vystihuje pozici, ve které se Slovanské kmeny v době stěhování národů nacházely. Před sebou na západě měly Góty, tedy Germány a za sebou na východě Turany, tedy středoasijské kočovníky.

Poselství skryté v obrazu sděluje, že v budoucnu musí Slované bojovat za svou svobodu. Je těsně před Balkánskou válkou, konfliktem který měl definitivně vyhnat z Balkánů Turky. Nově vzniklé slovanské národní státy Bulharů, Srbů a Černohorců se snažily získat co největší území na úkor Osmanské říše, na níž teprve nedávno získaly nezávislost. Jejich snahy podporuje ruský car. Boj Slovanů za svobodu je v plném proudu.

Nejzajímavější částí obrazu je však vznášející se trojice na pravé straně - nejvíce výrazný je uprostřed stojící pohanský kněz, který se modlí za slitování pro své zotročené ovečky. Pod jeho levou rukou je skloněna dívka se zeleným věncem jako symbolem míru. Zatímco pod pravou rukou je mladý bojovník, který má představovat spravedlivou válku.

Idea Slovanské epopeje

Obraz Slované v Pravlasti byl dokončen v roce 1912, jako první plátno zamýšlené Epopeje. Plány, podle kterých dílo vzniklo jsou ale mnohem starší. Už v roce 1898 podnikl Mucha cestu na Balkán, kdy také vznikaly první plány budoucího díla. Další kontakt Muchy se slovanskou problematikou představovala jeho práce na pavilonu Bosny a Hercegoviny pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1899. Mucha je v té době žádaným umělcem, tvoří v Paříži i ve Spojených státech. Stále v něm ale sílí idea Slovanské epopeje.

V roce 1910 se proto Alfons Mucha po čtvrt století v cizině vrací zpět do Čech. Na zámku Zbiroh v západních Čechách nedaleko Rokycan začíná malovat Slovanskou epopej. Mucha pro toto své dílo získal mecenáše Charlese R. Crana, chicagského průmyslníka. S jeho finanční podporou se může Mucha zavřít v sále zámku, pronajatém od knížete Colloredo-Mansfelda a naplno se věnovat malování. Na konci roku 1912 tak může Praze předat první tři obrazy budoucího velkolepého díla. A Slované v pravlasti jsou jedním z nich.