Rezervovat knihu

Blog

Videoprezentace knihy

Slované v pravlasti

Slované v pravlasti

Mezi turanskou knutou a gótským mečem

(vaječná tempera, olej, plátno, 610 x 810 cm, dokončeno 1912)Slované v pravlasti

Úvodní obraz cyklu odkazuje k dávným událostem ještě před odchodem Slovanů z pravlasti (která byla pravděpodobně v oblasti dnešní západní Ukrajiny a jižního Polska) v období mezi 3. a 6. stoletím. V popředí obrazu se střetává divákův pohled s očima, v nichž je plno obav a volání o pomoc. Právě tento pohled je tím, co nás vtahuje do děje, nutí nás zkoumat jej i obraz do nejmenších detailů.

Slovanskou domovinu plení nájezdníci. Ukořisťují stáda, vedou lid do otroctví nebo na smrt. Za obzorem hoří vesnice a jediní dva, kteří se zachránili a skrývají se, jsou muž a žena, Adam a Eva Slovanstva. Jejich roucha jsou bílá, ještě neposkvrněná. Srp a snopy značí jejich touhu po pokojné existenci. Nad bezvýchodnou scénou se vznáší slovanský pohanský kněz (žrec) ve stavu hluboké meditace a přimlouvá se u bohů. Po jeho levém boku je žena v bílém, ztělesněný mír. Pravou část roucha přidržuje muž, válečník, symbol spravedlivé války.

V jasné noční obloze je jistá osudovost – odpradávna četli lidé ve hvězdách osud svůj i celého lidstva. Pohled do nebe je také setkáním s nekonečností a s tím, co nás přesahuje. Výjev žrece v extatickém stavu spojení s bohy koreluje s vyobrazením slovanského mladíka na posledním obrazu Slovanské epopeje, v Apoteóze „Slovanstvo pro lidstvo“. Jako by žrecovy přímluvy z prvního obrazu byly vyslyšeny a muž s rozevřenou náručí na obraze dvacátém nakonec přináší svobodu a harmonii mezi národy.

Alfons Mucha tak uzavírá symbolický kruh, který vše propojuje, v každém je část toho druhého. A v této úvodní scéně, která je na první pohled bezútěšná, je trocha naděje a vítězství lidské pospolitosti. Ta je zatím skryta ve hvězdách. V pohledu Slovanského Adama je i veškerý budoucí zápas o přežití slovanského ducha. Je natolik poutavý a smutný, že nás donutí po čase sklopit oči. A nebo se podívat jinam, do hvězdného nebe, kde sídlí klid a odpovědi na všechny otázky.